Over ons

Actuele informatie

Onze vereniging werd gesticht in 1924 en we repeteerden bijna 80 jaar in het bekende lokaal “Bij den Vernisboer”
op de Nijvelsesteenweg. Nu vinden de repetities plaats op zondagochtend van 10u tot 12u in Start 65 te Buizingen. We treden met een 30-tal muzikanten jaarlijks op in ’t Vondel. Traditioneel verzorgen wij ook het aperitiefconcert met Pinksteren op de Grote Markt. Onze eredirigent Francis Sablon leidde het orkest 44 jaar. Patrick Bois d’Enghien volgde hem op in 2009. 

Mocht u interesse hebben voor onze maatschappij, dan bent u steeds welkom.
In juli rusten wij even uit om er vanaf augustus weer tegenaan te gaan.

Bestuur

Voorzitter: Patrick Bois d’Enghien (0476 24 27 12)
Ondervoorzitter: Marc Dekegel (0475 89 33 35 of 02 361 13 22)
Secretariaat: Jacqueline Duyck (02 356 81 05)
Penningmeester: David Duyck
Archief: Josy Marcelis
Bibliotheek: Eric Deconinck, Francis Sablon, Josy Marcelis
Bestuursleden: Nadia Brichau, Marc Grenson, Stéphane Nechelput, Paul Devisch

Erecomité

Erevoorzitter: Gilbert Debast
Ereondervoorzitter: Jules Detournay
Eredirigent: Francis Sablon

De geschiedenis

In 1924, de exacte datum is niet bekend, stichtte J.B. VELLEMANS met enkele accordeonvrienden een nieuwe muziekmaatschappij: Verenigde Harmonikaspelers Sint-Rochus Halle.

Op korte tijd verwierven de Verenigde Accordeonisten naam en faam en konden ze gaan optreden, vooral in stapmarsen, tot ver buiten de stadsgrenzen, onder meer in Saint-Hubert en Kortrijk.

In de late jaren ‘30 organiseerden ze tweemaal een internationale accordeonwedstrijd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog lagen de activiteiten noodgedwongen stil, maar eens de vrede terug in het land was, konden ze zich weer uitleven op de muziek die door twee leden, muzikant SABLON en dirigent BRANCART, onder de schuilnaam SABRA werd geschreven.

En dan was het in 1950 tijd om de titel Koninklijke Maatschappij aan te vragen en de 25ste verjaardag te vieren. Dat ging gepaard met twee weekends concerten door bevriende accordeonverenigingen en Halse muziekverenigingen. In de jaren ‘60 tot ’80 werden vriendschapsbanden gesmeed met accordeonverenigingen in Rotterdam, Mouvaux en Werl.

Intussen werd er deelgenomen aan internationale wedstrijden en de meest markante, in Binche, werd in het jubeljaar 1964 een moment de gloire: de Hallenaren mochten met de beker van de overwinning naar huis terugkeren. Met heel veel feestelijkheden werd in 1974 de vijftigste verjaardag gevierd.

Een jaar later volgde echter een enorme teleurstelling, toen ze voor de wedstrijd Championnat Mondial d’ Accordéon  in Spa slechts op een derde plaats werden gerangschikt, ondanks het feit dat ze volgens alle concurrenten veruit de besten waren. In 1995 volgde evenwel een ruime compensatie met het behalen van de gegeerde Eurocup.

Ze werden uitgenodigd om in 1991 op te treden op het Bestendig Muziekfestival van de Stad Antwerpen en mochten in 2018 deelnemen aan het wereldbekende Airbagevenement in Brugge.

In 1999, na 75 jaar bestaan, werden ze met een academische zitting op het stadhuis ontvangen.

Vanaf 1998 kregen de jaarlijkse winterconcerten een nieuwe look. Er werd voortaan een beroep gedaan op Vlaamse vedetten voor een gastoptreden en de eerste die aan bod kwam, was niemand minder dan Wendy Van Wanten en die liet meteen de stedelijke feestzaal vollopen. In het rijtje BV’s volgden onder meer Jacques Raymond, Jacky Lafon, Koen Crucke, Jo Vally, Connie Neefs, Bart Kaëll, Paul Severs, Yves Segers, Frank Galan, Sasha en Davy en in 2023 nog Garry Hagger.

Al sedert 1928 kon men de Verenigde Accordeonisten op de kiosk op de Grote Markt komen bewonderen met de opening van Kermis te Halle. Deze jarenlange traditie ging jammer genoeg recent teloor. Men kan de Verenigde Accordeonisten echter nog steeds komen appreciëren als ze optreden met Pinksteren, want die traditie bleef gelukkig gevrijwaard.

Vanaf 1932 tot in de jaren ’90 stapten de Verenigde Accordeonisten mee in de Halse carnavalstoet. Ook die traditie ging verloren, buiten de wil om van de Halse Accordeonisten.

In 1924, de exacte datum is niet bekend, stichtte J.B. VELLEMANS met enkele accordeonvrienden een nieuwe muziekmaatschappij: Verenigde Harmonikaspelers Sint-Rochus Halle.

Op korte tijd verwierven de Verenigde Accordeonisten naam en faam en konden ze gaan optreden, vooral in stapmarsen, tot ver buiten de stadsgrenzen, onder meer in Saint-Hubert en Kortrijk.

In de late jaren ‘30 organiseerden ze tweemaal een internationale accordeonwedstrijd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog lagen de activiteiten noodgedwongen stil, maar eens de vrede terug in het land was, konden ze zich weer uitleven op de muziek die door twee leden, muzikant SABLON en dirigent BRANCART, onder de schuilnaam SABRA werd geschreven.

En dan was het in 1950 tijd om de titel Koninklijke Maatschappij aan te vragen en de 25ste verjaardag te vieren. Dat ging gepaard met twee weekends concerten door bevriende accordeonverenigingen en Halse muziekverenigingen. In de jaren ‘60 tot ’80 werden vriendschapsbanden gesmeed met accordeonverenigingen in Rotterdam, Mouvaux en Werl.

Intussen werd er deelgenomen aan internationale wedstrijden en de meest markante, in Binche, werd in het jubeljaar 1964 een moment de gloire: de Hallenaren mochten met de beker van de overwinning naar huis terugkeren. Met heel veel feestelijkheden werd in 1974 de vijftigste verjaardag gevierd.

Een jaar later volgde echter een enorme teleurstelling, toen ze in Spa slechts op een derde plaats werden gerangschikt, ondanks het feit dat ze volgens alle concurrenten veruit de besten waren. In 1995 volgde evenwel een ruime compensatie met het behalen van de gegeerde Eurocup.

Ze werden uitgenodigd om in 1991 op te treden op het Bestendig Muziekfestival van de Stad Antwerpen en mochten in 2018 deelnemen aan het wereldbekende Airbagevenement in Brugge.

In 1999, na 75 jaar bestaan, werden ze met een academische zitting op het stadhuis ontvangen.

Vanaf 1998 kregen de jaarlijkse winterconcerten een nieuwe look. Er werd voortaan een beroep gedaan op Vlaamse vedetten voor een gastoptreden en de eerste die aan bod kwam, was niemand minder dan Wendy Van Wanten en die liet meteen de stedelijke feestzaal vollopen. In het rijtje BV’s volgden onder meer Jacques Raymond, Jacky Lafon, Koen Crucke, Jo Vally, Connie Neefs, Bart Kaëll, Paul Severs, Yves Segers, Frank Galan, Sasha en Davy en in 2023 nog Garry Hagger.

Al sedert 1928 kon men de Verenigde Accordeonisten op de kiosk op de Grote Markt komen bewonderen met de opening van Kermis te Halle. Deze jarenlange traditie ging jammer genoeg recent teloor. Men kan de Verenigde Accordeonisten echter nog steeds komen appreciëren als ze optreden met Pinksteren, want die traditie bleef gelukkig gevrijwaard.

Vanaf 1932 tot in de jaren ’90 stapten de Verenigde Accordeonisten mee in de Halse carnavalstoet. Ook die traditie ging verloren, buiten de wil om van de Halse Accordeonisten.

Geschiedenis samengevat door Josy Marcelis.